• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Voor- en nadelen van pensioen afkoop

Voor- en nadelen van pensioen afkoop

Onderzoek pensioen afkoop

De AFM heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van informatie over pensioen afkoop. Het onderzoek is uitgevoerd omdat het in het belang is van (gewezen) deelnemers dat zij begrijpen wat afkoop concreet voor hen betekent. Dan kunnen zij daarover een weloverwogen besluit (laten) nemen, voor zover het geen eenzijdige afkoop is, mede gebaseerd op de gevolgen die de afkoop voor hem heeft.

Het onderzoek is uitgevoerd bij 7 pensioenverzekeraars en 3 premiepensioeninstellingen; hun informatie blijkt soms beter te kunnen wat betreft evenwichtigheid en het inzicht bieden in keuzemogelijkheden.

Evenwichtig

De Pensioenwet schrijft voor dat informatie die pensioenuitvoerders hun deelnemers geven onder meer evenwichtig moet zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle relevante voor- en nadelen van een situatie of keuze inzichtelijk moeten zijn. Het belangrijkste voordeel bij afkoop is dat een deelnemer een uitkering ineens ontvangt.

Belangrijke nadelen zijn dat de deelnemer geen (periodiek) ouderdomspensioen meer ontvangt en dat een eventueel meeverzekerd nabestaandenpensioen vervalt. Daarnaast kan afkoop fiscale gevolgen hebben, zoals mogelijk meer loonheffing of mogelijke gevolgen voor toeslagen. 1 onderneming viel positief op door het vermelden van een tabel met deze relevante voor- en nadelen.

Let op: als er sprake is van meeverzekerd nabestaandenpensioen, dan is het vervallen daarvan bij afkoop natuurlijk ook een relevant nadeel dat vermeld moet worden! De AFM zag bij meerdere onderzochte ondernemingen dat zij slechts vermelden dat na afkoop ‘de verzekering vervalt’. Dat vindt de AFM niet concreet en duidelijk genoeg.

Inzicht in keuzemogelijkheden

De Pensioenwet schrijft ook voor dat pensioenuitvoerders deelnemers inzicht moeten geven in keuzemogelijkheden en de gevolgen daarvan. De deelnemer neemt informatie eerder op als hij weet wat hij ermee kan doen. Oftewel: als hij handelingsperspectief geboden krijgt. De AFM vindt het dan ook belangrijk dat de lezer weet wat hij kan en moet doen, of hij nu kiest voor afkoop of een periodieke uitkering.

Er zijn meerdere onderzochte ondernemingen die niet in ieder afkoopvoorstel aangeven hoeveel een eventueel periodiek ouderdomspensioen zou bedragen. Hierdoor heeft een deelnemer geen inzicht in het gevolg van de keuzemogelijkheid om het pensioen niet af te kopen, maar periodiek uit te laten keren.

Een enkele onderneming geeft deelnemers goed inzicht in de beschikbare keuzemogelijkheden en de gevolgen daarvan. Die onderneming benoemt ook op het keuzeformulier de keuzemogelijkheden inclusief de bijbehorende bedragen, zoals het eenmalige (bruto) afkoopbedrag bij de keuze voor afkoop en het (indicatieve) jaarlijkse bedrag bij keuze voor een periodieke uitkering. Dit ziet de AFM als een goed voorbeeld.

De AFM heeft alle onderzochte ondernemingen verzocht hun informatie op de bevindingen aan te passen. Ook de rest van de sector wil men hierbij oproepen om hun informatie kritisch te blijven toetsen op de hierboven beschreven normen.

Meer duidelijkheid

Wilt u meer duidelijkheid over de voor- en nadelen van het afkopen van uw pensioen voor uw persoonlijke situatie? Veldhuis Advies helpt informeert u graag over de risico’s van pensioenafkoop en of de voordelen hiervan in uw persoonlijke situatie opwegen tegen de nadelen. Neem contact met ons op via tel. 0578-699 769 of [email protected].

DIRECT AFSPRAAK MAKEN


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven