• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Wat betekent het einde van de hypotheekrenteaftrek voor u?

Heeft u, net zoals 4.3 miljoen andere Nederlanders, een hypotheek afgesloten? Dan loopt u wellicht op termijn een financieel risico! De rente op uw hypotheek is immers 'slechts' 30 jaar aftrekbaar. Is deze termijn verstreken, dan valt uw woning niet langer in box 1 van de inkomstenbelasting maar verhuist deze naar box 3. Hierdoor kunt u de betaalde hypotheekrente niet langer in mindering brengen op uw inkomsten uit werk en woning. Gevolg: u krijgt minder of zelfs helemaal geen geld meer terug van de Belastingdienst, waardoor uw netto maandlast stijgt. Deze stijging is in sommige gevallen fors.

Wat betekent het einde van de hypotheekrenteaftrek voor u?

Heeft u uw hypotheek afgesloten vóór 2001?

Het recht op hypotheekrenteaftrek is geregeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001, die sinds 1 januari 2001 van kracht is. In de Wet IB 2001 is een aftrekpost opgenomen voor woningeigenaren met een hypothecaire lening: de rente die zij over hun lening betalen mag in mindering worden gebracht op hun inkomen in box 1. Zodoende hoeft er minder inkomstenbelasting betaald te worden. Iedereen met een eigen woning mag gebruikmaken van deze aftrekpost, maar wel voor een termijn van maximaal 30 jaar. Had u op 31 december 2000 al een hypotheek? Dan eindigt uw 30-jaarsperiode niet eerder dan op 1 januari 2031: de jaren vóór 2001 tellen niet mee voor de berekening.

Heeft u uw hypotheek afgesloten ná 2001?

In 2031 zal de eerste 'lichting' huiseigenaren geconfronteerd worden met het vervallen van hun hypotheekrenteaftrek. Heeft u uw hypotheek ná 2001 afgesloten, dan geldt dit nog niet voor u: in 2031 heeft u immers nog geen 30 jaar renteaftrek genoten. Heeft u uw bestaande hypotheek verhoogd na 2001, dan eindigt uw recht op hypotheekrenteaftrek in 2031 slechts gedeeltelijk, namelijk alleen voor het bedrag van uw oorspronkelijke hypotheek. Over het bijgeleende bedrag houdt u hypotheekrenteaftrek tot uiterlijk 30 jaar nadat u uw hypotheek hebt verhoogd.

Van twee hypotheken naar één

In 30 jaar kan er veel gebeuren in een mensenleven. Kinderen worden geboren of gaan het huis uit, prille liefdes ontluiken of bestaande huwelijken stranden. Wat betekent dit voor uw hypotheek? En voor uw hypotheekrenteaftrek? Stel dat u in 2006 gescheiden bent en in datzelfde jaar een nieuwe woning heeft gekocht. In 2016 krijgt u een nieuwe partner, die een koophuis heeft met een hypotheek uit 2010. U besluit beide woningen te verkopen en samen een nieuwe hypotheek af te sluiten. Tot welk jaar heeft u dan recht op hypotheekrenteaftrek? Juist in dergelijke complexe situaties is het van belang om tijdig de hulp in te roepen van een adviseur: zo voorkomt u dat u uiteindelijk geconfronteerd wordt met hogere maandlasten dan u dragen kan.

Als uw recht op hypotheekrenteaftrek eindigt

Of u nu in 2031 aan de beurt bent of een aantal jaar later, vroeg of laat komt er een einde aan uw recht op hypotheekrenteaftrek. Uw eigenwoningschuld verhuist op dat moment van box 1 naar box 3 en hiermee stijgen zeer waarschijnlijk uw netto woonlasten. Vooral voor huiseigenaren die in het verleden kozen voor een aflossingsvrije hypotheek kan het moeilijk, zo niet onmogelijk, zijn om deze stijging op te vangen.

Natuurlijk klinkt 2031 nog heel ver weg. Toch doet u er goed aan om nu al stil te staan bij de vraag: “Wat gebeurt er met mijn hypotheek als mijn recht op hypotheekrenteaftrek eindigt?” Door in een vroeg stadium maatregelen te treffen en bij te sturen, kunt u een (te) hoge stijging van uw woonlasten in de toekomst voorkomen. Zo kunt u wellicht kiezen om extra af te lossen of over te stappen naar een andere hypotheekvorm.

Wilt u weten of u nu én in de toekomst zorgeloos kunt blijven wonen, maak dan een afspraak met een van onze adviseurs. Samen met u brengen wij uw financiële situatie in kaart, maken wij inzichtelijk wat de gevolgen zijn aan het einde van uw renteaftrek en adviseren wij u over passende maatregelen. U kunt ons bereiken via tel. 0578 - 211 000 of [email protected].


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven