• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Wat is het verschil tussen loonopschorting of loonstop?

Re-integratie bij ziekte is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De werkgever moet allerlei acties inzetten, de werknemer moet daar verplicht aan meewerken. Daarbij is het uitgangspunt dat beide het eens zijn over de koers die moet worden gevaren. Maar dat is niet altijd zo. Wanneer kiest u voor loonopschorting of een loonstop?

Wat is het verschil tussen loonopschorting of loonstop?

Loonmaatregelen bij werkweigering

Regelmatig vindt de werknemer dat hij te ziek is om bepaalde werkzaamheden te doen, ook al is dat aangepast werk. En even zo vaak meent een werkgever dat de werknemer zich veel te gemakkelijk ziek meldt. Bij zulke meningsverschillen kan de verleiding voor de werkgever groot zijn om te roepen dat het niet komen opdagen werkweigering is en dus reden voor ontslag. Dat is te kort door de bocht.

Wettelijk moet de werkgever de zieke werknemer eerst aanspreken. Meestal wordt aangenomen dat hij de zieke werknemer moet waarschuwen. Naast de waarschuwing moet hij tegelijk een loonmaatregel aankondigen in de vorm van een loonopschorting of loonstop, als de werknemer nog langer de regels niet naleeft.

Loonopschorting of loonstop?

Er zijn twee loonmaatregelen die de werkgever kan opleggen: de loonopschorting en de loonstop. Het is belangrijk om de juiste maatregel op te leggen in de juiste situatie:

Situatie   Loonopschorting     Loonstop
Er is discussie of de werknemer ziek is of niet. X  
De zieke werknemer weigert de bedrijfsarts te bezoeken om zijn (nog) ziek zijn te laten controleren. X  
De zieke werknemer werkt niet mee aan zijn genezing.   X
De zieke werknemer wil geen passend werk verrichten.   X
De zieke werknemer geeft geen gehoor aan redelijke voorschriften.   X
De zieke werknemer werkt niet mee aan het plan van aanpak.   X

Verschil tussen loonopschorting en loonstop

Het verschil tussen een loonopschorting en een loonstop is subtiel. Bij een loonopschorting wordt het loon tijdelijk achter gehouden. De werknemer moet eerst meewerken aan controle op ziek zijn. Als blijkt dat hij inderdaad ziek is, dan moet de werkgever met terugwerkende kracht het loon tijdens ziekte nabetalen.

Bij een loonstop wordt het loon definitief niet betaald. De werknemer moet alsnog meewerken aan zijn verplichtingen. Zodra hij dat doet, wordt vanaf dat moment het loon tijdens ziekte weer betaald. Het loon over de tussenliggende periode is de werknemer kwijt.

Let op: gebruik de goede terminologie!

Het is belangrijk om de juiste term voor de juiste situatie te gebruiken. Er is rechtspraak waarin het verkeerde gebruik van het woord ‘loonopschorting’ betekende dat de werkgever met terugwerkende kracht alles moest nabetalen. Als de werkgever echter de juiste term ‘loonstop’ had gebruikt had dat duizenden euro gescheeld.

Verder is het verstandig alleen een loonmaatregel op te leggen als de bedrijfsarts het standpunt ondersteunt.

Second opinion

Een werknemer die het niet eens is met een loonopschorting of een loonstop kan een second opinion aanvragen. Dat kan meestal op twee manieren:

  • Met goedkeuring van de eerste bedrijfsarts kan de situatie aan een tweede bedrijfsarts van een andere arbodienst worden voorgelegd. De kosten zijn voor de werkgever.
  • De werknemer kan de situatie ook direct aan het UWV voorleggen. De kosten van dit zogeheten deskundigenoordeel zijn voor de werknemer: € 100,- (2019).

Vragen? Loonopschorting of -stop toepassen?

Neem gerust contact op met uw casemanager bij NLG Arbo via [email protected] of bel 0578-200100. We helpen u graag verder.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven