• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Welke zakelijke risico’s kunt u lopen?

Wanneer u een eigen bedrijf heeft, wilt u niet dat door een ongeluk of schade de continuïteit van uw bedrijf plots in het geding komt. Er zijn veel risico’s waarvoor u zich kunt verzekeren. Welke zakelijke risico’s loopt u met een eigen bedrijf en hoe kunt u zich hiertegen verzekeren?

Welke zakelijke risico’s kunt u lopen?

Risico 1. Ziek of arbeidsongeschikt

U of uw personeel kan ziek worden, arbeidsongeschikt raken of tijdelijk met verlof gaan vanwege een zwangerschap

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, zit u als ondernemer zonder inkomsten. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u zich als zelfstandige verzekeren voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. U ontvangt met deze verzekering alsnog een inkomen.

Ongevallenverzekering

Raakt u of een medewerker door een ongeval arbeidsongeschikt, dan keert een ongevallenverzekering een eenmalig bedrag uit. Het is ook mogelijk om een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten. Soms is een ongevallenverzekering voor u als werkgever zelfs verplicht. Check wel de specifieke voorwaarden die aan een verzekering zijn verbonden.

Ziekteverzuimverzekering

Heeft u personeel in dienst en wordt een medewerker ziek of arbeidsongeschikt, dan betaalt u als werkgever maximaal twee jaar minstens 70% van het laatste loon door aan deze werknemer. Vaak is in een cao zelfs vastgelegd dat het om 100% gaat. Tegen de financiële gevolgen van ziekteverzuim kunt u zich verzekeren via een ziekteverzuimverzekering.

Zwangerschapsuitkering

Wanneer u als ondernemer tijdens uw zwangerschapsverlof een zwangerschapsuitkering wilt ontvangen die overeen komt met het inkomen dat u normaal als zelfstandige verdient, dan kunt u zich hiervoor verzekeren tot een maximale dagvergoeding. Als een medewerker van u zwanger is, heeft zij rond haar bevalling recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van het UWV. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Als werkgever kunt u deze uitkering voor haar aanvragen. U ontvangt de uitkering en betaalt tijdens het verlof het loon door aan uw werknemer.

Risico 2. Schade door product of dienst

Iemand kan (financiële) schade oplopen door uw product of dienst. Ook kan een medewerker gewond raken tijdens het werk. U kunt dan te maken krijgen met schadeclaims. Om u te beschermen tegen de financiële gevolgen hiervan sluit u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en/of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Lees meer over zakelijke aansprakelijkheid.

Risico 3. Conflict met leverancier of klant

Als ondernemer kunt u in een conflict komen met een andere ondernemer, een leverancier of een klant. Is hiervoor juridische hulp nodig, dan vergoedt een rechtsbijstandsverzekering de kosten. Controleer voor u een rechtsbijstandverzekering afsluit wel goed welke geschillen wel en welke niet gedekt zijn.

Risico 4. Schade aan uw pand

Uw bedrijfspand kan schade oplopen bij brand, maar ook door extreme weersomstandigheden zoals storm en bliksem. De schade die ontstaat door deze invloeden, verzekert u via een opstalverzekering.

Risico 5. Schade aan voorraad en inventaris

Door een inbraak kan uw voorraad of inventaris schade oplopen. Ook kan het (deels) verloren gaan of beschadigd raken door brand- en waterschade. Een goederen- en inventarisverzekering vergoedt die schade. Heeft u een bedrijf aan huis? Dan kan het uitbreiden van uw inboedelverzekering ook voldoende zijn. Check dit goed voor u een verzekering afsluit.

Risico 6. Schade aan digitale informatie en bestanden

De digitale ontwikkelingen bieden u veel voordelen, maar de risico’s worden ook steeds groter omdat u steeds afhankelijker wordt van ICT-systemen. Cyberincidenten kunnen leiden tot grote financiële schade en imagoschade. Een cyberincident kan voorkomen bij nagenoeg ieder bedrijf die (vertrouwelijke) klantgegevens opslaat ten behoeve van het uitoefenen van het bedrijf. Door wet- en regelgeving bent u verplicht om alles in het werk te stellen om data veilig te stellen een een datalek tijdig te melden bij de autoriteiten. De schade die hieruit voortvloeit kunt u verzekeren met een cyberrisk-verzekering. Lees meer over cyberrisk.

Risico 7. Klanten die niet betalen

Het kan zijn dat u zakelijke klanten heeft die niet (kunnen) betalen. Levert u op rekening, dan kunt u een kredietverzekering afsluiten. U weet dan zeker dat u uw geld krijgt via de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij neemt de vordering dan over en probeert alsnog het geld van uw klant te krijgen.

Risico 8. Te laag pensioen

Iedereen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt krijgt in Nederland een AOW-uitkering, ook de zelfstandige ondernemer. Wilt u een hoger inkomen dan dit minimum, dan moet u hiervoor andere voorzieningen treffen. Voor werknemers geldt dat ze vaak een pensioen opbouwen via hun werkgever. Wat betekent dit voor uw bedrijf met personeel? En hoe zit het met uw eigen oudedagsvoorziening?

Pensioenvoorziening voor uw medewerkers

U kunt uw medewerkers een aanvullende pensioenvoorziening aanbieden. Vaak is dit in de cao of in een bedrijfstakpensioenfonds geregeld. U moet daarbij wel voldoen aan de eisen van de Pensioenwet (PW). Deze wet beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder om te voldoen aan de pensioenafspraken. Laat u eerst goed informeren over wat deze taken en verantwoordelijkheden betekenen voor uw bedrijf.

Hoe regelt u het goed voor uzelf? 

Als ondernemer bouwt u aan een droom en daar werkt u met veel plezier keihard voor. Maar na jaren van hard werken als ondernemer wilt u op den duur ook hard genieten van uw oude dag. Er zijn veel verschillende regelingen. En daarnaast zijn er ook prive-omstandigheden die meespelen. Laat u daarom goed adviseren.

Risico 8. Misgelopen inkomsten

De onderneming kan stil komen te liggen, omdat het getroffen wordt door bijvoorbeeld het wegvallen van stroom of gas, maar ook vanwege een inbraak of brand. Om uzelf te verzekeren voor het niet ontvangen van inkomsten in die periode, sluit u een bedrijfsschadeverzekering af.

Risico 9. Nabestaanden blijven achter

Wat als uw compagnon komt te overlijden en zijn of haar erfgenamen komen aanspraak maken op hun aandeel in het bedrijf? Of hoe gaat het met uw nabestaanden als u zelf weg valt?

Compagnonsverzekering

Runt u samen met een compagnon een onderneming en komt uw compagnon te overlijden, dan hebben de erfgenamen recht op een deel van het bedrijf. Om het voortbestaan van uw bedrijf niet in gevaar te laten komen, keert de compagnonsverzekering een bedrag uit waarmee u het aandeel van uw compagnon kunt overkopen.

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering komt er een vastgesteld bedrag vrij als u of de partner met wie u samenwoont komt te overlijden. Met dit bedrag kan de overgebleven partner bijvoorbeeld de hypotheek (deels) aflossen of minder gaan werken. Zo voorkomt u dat uw partner financieel in de problemen komt wanneer u komt te overlijden.

Risico’s beperken of voorkomen

Sommige risico’s kunt u beperken of zelfs voorkomen door het treffen van extra maatregelen of het wijzigen van processen. Breng dan ook alle risico’s voor uw bedrijf in kaart en bepaal aan de hand daarvan voor welk risico een verzekering noodzakelijk is. U kunt dit overzicht zelf maken, maar als onafhankelijk financieel adviseur kunnen wij u daar ook bij helpen. Zo weet u zeker dat de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar komt. Neem contact met ons op via [email protected] of tel. (0578) 699 789.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven