• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Werknemer na AOW-leeftijd in dienst houden?

De overheid stimuleert dat medewerkers ook ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd blijven werken. Om het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aantrekkelijker te maken, heeft de overheid een wet in het leven geroepen: de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Een van de maatregelen in deze wet is de verruimde ketenregeling. Wat houdt de verruimde ketenregel in en hoe kunt u deze als werkgever optimaal benutten?

Werknemer na AOW-leeftijd in dienst houden?

Verruimde ketenregeling maakt het doorwerken als AOW’er aantrekkelijk voor u en uw werknemer

We worden niet alleen steeds ouder, maar ook minder snel oud. De AOW-gerechtigde van vandaag de dag is meestal geen bejaarde die in een bloemetjesjurk of een spencer achter de geraniums zit te puzzelen, maar doet in plaats daarvan nog volop mee in de samenleving met allerlei activiteiten. Een van deze activiteiten is deelnemen aan het arbeidsproces.

Blijven werken na de AOW-leeftijd

De overheid stimuleert dat medewerkers ook ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd blijven werken. Werkgevers juichen dit van harte toe, aangezien zij vaak zeer te spreken zijn over het arbeidsethos van ‘de oudere garde’. Ook de werknemer zelf blijft vaak graag aan de slag, om op die manier betrokken te blijven bij de maatschappij en zich niet ‘afgedankt’ te voelen. Om het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aantrekkelijker te maken, heeft de overheid een wet in het leven geroepen: de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Een van de maatregelen in deze wet is de verruimde ketenregeling. Wat houdt de verruimde ketenregel in en hoe kunt u deze als werkgever optimaal benutten?

Ontslag na bereiken AOW-leeftijd?

De kans is groot dat u niet actief bezig bent met het werven van AOW’ers. Maar in plaats daarvan heeft u te maken met medewerkers die al langere tijd bij u in dienst zijn wanneer zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Heeft u in uw arbeidsovereenkomsten een pensioenontslagbeding opgenomen? Dan eindigt het contract van rechtswege als uw medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Ook als u geen pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst heeft opgenomen kunt u de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder dat u het risico loopt dat u een transitievergoeding moet betalen. Maar wat als u en uw medewerker de arbeidsovereenkomst juist níet willen beëindigen?

De verruimde ketenregeling

Dankzij de verruimde ketenregeling kunt u een medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, een tijdelijk contract aanbieden. U mag maximaal zes contracten voor bepaalde tijd aanbieden, voor een periode van in totaal vier jaar. Voor medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt gelden andere regels: met hen kunt u maximaal drie contracten voor bepaalde tijd aangaan, voor een periode van maximaal twee jaar in totaal.

Een voorbeeld: uw medewerker Jan van Vliet bereikt op 24 augustus 2018 de AOW-gerechtigde leeftijd. Omdat er een pensioenontslagbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, eindigt de arbeidsovereenkomst ook op dat moment. U wilt echter liever geen afscheid nemen van Jan, en ook Jan zelf is nog niet toe aan een leven “achter de geraniums”. Daarom biedt u Jan een contract aan met een looptijd van 9 maanden. Als 9 maanden later dit contract ten einde loopt, kunt u -als u en Jan dit beiden willen- het contract nogmaals verlengen, maar dit hoeft uiteraard niet. Dankzij de verruimde ketenregeling kan Jan tot uiterlijk 24 augustus 2022 bij het bedrijf blijven werken.

Maximaal aantal contracten

U kunt dus medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt in dienst houden op basis van een contract voor bepaalde tijd, maar hierbij bent u wel gebonden aan een maximum van zes contracten. Heeft u deze medewerker in het verleden ook een of meerdere contracten voor bepaalde tijd aangeboden? Dan hoeft u deze niet mee te tellen bij de berekening van het maximaal aantal contracten dat u de AOW-gerechtigde medewerker mag aanbieden. Alleen contracten die zijn aangegaan ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd tellen mee.

Wilt u een AOW-gerechtigde aannemen die nog niet eerder bij u in dienst was? Ook dan kunt u gebruikmaken van de verruimde ketenregeling. U mag uw nieuwe kracht in dat geval ook maximaal zes contracten aanbieden, over een totale periode van maximaal vier jaar.

Wat als de AOW’er ziek wordt?

De verruimde ketenregeling maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om een AOW-gerechtigde in dienst te nemen of te houden. Maar er zijn nog meer maatregelen waarvan u als werkgever profiteert bij het aangaan of behouden van een dergelijke arbeidsrelatie. Zo hoeft u het loon van een zieke AOW’er slechts dertien weken door te betalen, in tegenstelling tot de  twee jaar loondoorbetalingsplicht bij niet-AOW’ers. Ook het opzegverbod tijdens ziekte is beperkt tot slechts dertien weken.

Verder heeft u als werkgever geen inspanningsverplichting om het gebied van re-integratie en hoeft u geen premie te betalen voor onder meer de Ziektewet, de Werkloosheidswet en de WIA. Alle andere bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zoals regels met betrekking tot proeftijd, arbeidsvoorwaarden en concurrentiebeding, blijven voor de AOW-gerechtigde werknemer wel van kracht.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de voordelen of de risico’s van het aannemen  of aanhouden van een AOW-gerechtigde werkkracht? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs via tel. 0578-699789 of [email protected].


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven