• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Wetswijzigingen voor bedrijven in 2018

Niet alleen voor particulieren is er het een en ander veranderd sinds 1 juli 2018, ook ondernemers krijgen te maken met wetswijzigingen die voor hen het een en ander kunnen veranderen op de werkvloer.

Wetswijzigingen voor bedrijven in 2018

Bedrijfsvoering

Nieuwe privacywet AVG per 25 mei van kracht

Bedrijven die persoonsgegevens verwerken hebben meer verplichtingen gekregen. De nadruk ligt - meer dan eerst - op de verantwoordelijkheid van bedrijven om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Lees meer

Bouw

Ondergrondse aansluitingen beschikbaar voor graafwerkzaamheden

Beheerders van energie-, telecom-, data-, water- en rioolnetten zijn verplicht om informatie over alle aansluitingen van woningen en bedrijven op deze netten inzichtelijk te maken voor bedrijven die graafwerkzaamheden uitvoeren. Lees meer

Bestaande infrastructuur gebruiken voor snel internet

U mag bestaande infrastructuur gebruiken voor nieuwe kabels voor snel internet. Als eigenaar van bestaande infrastructuur kunt u aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor het medegebruik. Lees meer

Nieuwbouwwoningen niet meer verplicht op gasnet

De verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet is vervallen. Voortaan bepalen gemeenten of nieuwbouwwoningen worden aangesloten op een warmtenet of een andere energie-infrastructuur. Lees meer

Landbouw

Daling pachtprijzen

Nederland heeft 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. De pachtnormen 2018 zijn in bijna alle pachtprijsgebieden gedaald ten opzichte van de pachtnormen 2017. Daarnaast zijn ook pachtnormen voor los tuinland, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Lees meer

Reisbranche

Nieuwe verplichtingen aanbieden GRA

Sinds 1 juli 2018 gelden nieuwe wettelijke regels voor het aanbieden van pakketreizen en andere reisdiensten aan consumenten. Een pakketreis duurt minimaal 24 uur of heeft minimaal 1 overnachting, en bestaat uit minimaal 2 reisdiensten. Door de manier waarop klanten kunnen boeken, kunnen zij deze diensten koppelen tot één reisarrangement. Dan ontstaat een gekoppeld reisarrangement (GRA). Daar zitten voor u nieuwe verplichtingen aan vast. Lees meer

 

Personeel en beroepseisen

Wettelijk minimum loon omhoog

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn op 1 juli 2018 gestegen. Voor werknemers van 22 jaar en ouder geldt bijvoorbeeld dat het wettelijk brutominimumloon met ruim €16,- omhoog gaat naar €1.594,20 per maand bij een fulltime dienstverband. Lees meer

Minimum leeftijd voor het rijexamen officieel naar 17 jaar

Sinds 2011 bestaat de tijdelijke regeling met begeleid rijden. De mogelijkheid voor 17-jarigen om het rijbewijs B te halen is nu in de wet vastgelegd. Geslaagden moeten wel tot hun 18e jaar onder begeleiding van een coach ervaring opdoen met autorijden. Lees meer

Nieuwe Arbowet van kracht

Een jaar geleden is de nieuwe Arbowet ingegaan. Een belangrijk onderwerp in de nieuwe Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Werkgevers hadden tot 1 juli 2018 nog de tijd om hun arbocontract met de arbodienstverlener aan te passen. Nu kunnen boetes volgen van de Inspectie SZW. Lees meer

Kinderopvang

Administratieplicht m.b.t. personenregister

Werkt u in de kinderopvang? Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen moet zich sinds 1 april inschrijven in het personenregister kinderopvang. Sinds 1 juli is het niet meer mogelijk om voor de inschrijving in het personenregister een VOG te gebruiken met profiel 60 (onderwijs), 40 (vakantiegezinnen en adoptie) en 45 (gezondheidszorg en welzijn van mens en dier).
Als ondernemer in de kinderopvang moet u de gegevens van de personeelsleden die zich moeten inschrijven in het register bewaren in uw administratie. Lees meer

Zeevaart

Reders moeten verzekering afsluiten voor personeel

In noodgevallen of bij een faillissement van hun reder kunnen zeevarenden voortaan een beroep doen op een verzekering. Lees meer

 

Belastingzaken

Compensatieregeling vrouwelijke zzp'ers met kinderen

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen tot 1 oktober 2018 een beroep doen op een compensatieregeling. Lees meer


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven