• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Zieke werknemer heeft zelf vaak lak aan privacy

Wat mag je als werkgever wel en niet vragen als een werknemer zich ziek meldt? Je mag in ieder geval niet naar de gezondheidsklachten vragen. Maar de werknemer zelf doet er zelf niet zo moeilijk over. Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat de werknemer gezondheidsklachten aan zijn werkgever moet uitleggen. Dit blijkt uit onderzoek van HR-riskconsultant Robidus onder ruim 1100 werknemers.

Zieke werknemer heeft zelf vaak lak aan privacy

Vragen naar medische klachten?

Het aantal werkenden dat van mening is dat de werkgever bij een ziekmelding gewoon mag vragen naar zijn of haar klachten is opvallend hoog: bijna tachtig procent vindt het geen probleem om dit uit de doeken te doen. Sterker nog: ruim de helft (55,5 procent) van de Nederlanders vindt dat de werknemer zelfs verplicht is om aan te geven wat de klachten zijn als hij zich ziekmeldt. “Dit in tegenstelling tot de wetgeving, die het de werkgever expliciet verbiedt om te vragen naar de klachten van de werknemer”, stellen de onderzoekers. “De werkgever mag niet vragen wat de werknemer mankeert of naar de behandeling van de klachten. Er mag enkel gevraagd worden naar de mogelijke verzuimduur en of het verzuim veroorzaakt is door een ongeval.

Privacy werknemer beschermd

“Dat een dergelijk hoog percentage werknemers vindt dat een werkgever mag vragen naar gezondheidsklachten is opmerkelijk”, zegt Mick Netiv, directeur van Robidus. “De overheid is al jaren bezig om de werknemer op dit gebied te beschermen, maar werknemers vinden dat minder belangrijk. Ze posten immers op social media ook vaak berichten over hun gezondheid”.

Volgens de privacywetgeving is het niet toegestaan dat werkgevers informeren naar de aard en oorzaak van het verzuim van hun werknemers. De werkgever mag niet vragen wat de werknemer mankeert of naar de behandeling van de klachten. Er mag enkel gevraagd worden naar de mogelijke verzuimduur en of het verzuim veroorzaakt is door een ongeval.

Toestemming om medische gegevens te delen

“In het kader van de privacywetgeving kan een werknemer eventueel toestemming geven om zijn medische gegevens kenbaar te maken aan een vertrouwenspersoon, waardoor de werkgever hem of haar kan ondersteunen in een re-integratietraject, maar de wetgeving is vrij strikt in hetgeen dat wel en niet gedeeld mag worden”, zegt Netiv.

In veel gevallen krijg je als werkgever volgens hem te weinig informatie om de werknemer goed te ondersteunen bij re-integratie. “Wat gek is, omdat zowel de werknemer als werkgever baat heeft bij goede ondersteuning naar spoedig herstel” Werknemers vinden dit vooral een vreemde regeling wanneer iemand arbeidsongeschikt raakt bij het uitvoeren van een risicovolle hobby. Maar liefst 27,5 procent van de respondenten geeft aan het onlogisch te vinden dat een werknemer recht heeft op loondoorbetaling wanneer hij of zij arbeidsongeschikt raakt door een ongeluk tijdens het waterskiën, wielrenner of paardrijden.

Werkgever ten onrechte ziekteveroorzaker?

“Waar werknemers enkele jaren geleden de werkgever nog zagen als iemand waar ze tegenover stonden en alles van konden verwachten, zie je nu dat veel werknemers hem meer als partner zien.” Dit blijkt ook uit het percentage Nederlanders dat aangeeft dat de werkgever tegenwoordig vaak ten onrechte als veroorzaker van gezondheidsklachten wordt aangewezen: 43 procent van de respondenten geeft aan dat de werkgevers in veel gevallen ten onrechte als ziekteveroorzakers wordt gezien.

Nieuwe regels Autoriteit Persoonsgegevens

Vorig jaar baarde de overheidsinstantie Autoriteit Persoonsgegevens (AP) opzien door in haar uitgave ‘De zieke werknemer en privacy’ op te nemen dat een leidinggevende ook niet mag vragen welke handelingen een zieke medewerker wel of niet meer kan uitvoeren. Deze nieuwe regel staat op gespannen voet met de trend van de afgelopen jaren om steeds meer het overleg over ziekteverzuim neer te leggen bij de direct leidinggevende en de medewerker.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven