• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Zonnepanelen op uw bedrijfspand onverzekerbaar?

‘Vooraf melden kan verzekerbaarheid zonnepanelen verbeteren’

Er wordt in de zonnepanelenbranche hard gewerkt om de kwaliteit op te schroeven en dat is nu al merkbaar, schrijft minister Wiebes (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. De verzekerbaarheid van met name bedrijfspanden kan verder worden verbeterd door de aanschaf van zonnepanelen eerder bij de verzekeraar te melden.

Zonnepanelen op uw bedrijfspand onverzekerbaar?

Zonnestroom installatie slechts onderdeel in verzekerbaarheid van grote bedrijfspanden

Wiebes schrijft dat in antwoord op Kamervragen van Agnes Mulder (CDA). Hij heeft overlegd met verzekeraars en vertegenwoordigers van de zonne-energiebranche. “De belangrijkste conclusies hieruit zijn: de verzekerbaarheid van (grote) bedrijfspanden is een algemeen vraagstuk. De aanwezigheid van zon-op-dak is slechts een van de aspecten die daar in beperkte mate aan bijdraagt. Het aanbrengen van een zonnestroominstallatie op het dak vergroot mede door de hogere verzekerde waarde van het pand het risico voor de verzekeraar. Hierdoor is in een aantal gevallen dit risico te groot gebleken of werd de premie zo hoog dat deze panden praktisch onverzekerbaar werden. Dit risico kan grotendeels worden beperkt wanneer de initiatiefnemers vooraf in gesprek treden met hun verzekeraar zodat er helderheid geschapen kan worden over mogelijke risico’s en de (veiligheids)eisen voor verzekerbaarheid.”

Certificering, keurmerk en richtlijnen

De verzekerbaarheid van zonnepanelen moet verder verbeterd worden door de introductie van de certificeringsregeling Scios Scope 12, die de onafhankelijke inspectie op de kwaliteit van zonnestroominstallaties mogelijk maakt. Daarnaast komt er een herzien landelijk keurmerk InstallQ voor zonnestroominstallateurs. “Ook komt de Nederlandse Brandweer dit jaar nog met een richtlijn aangaande de veilige integratie van zonnestroomsystemen op daken en velden. Met de introductie van methoden voor onafhankelijke kwaliteitsborging, zoals bijvoorbeeld de Scios Scope 12 en het herziene InstallQ keurmerk, verwachten verzekeraars dat de kwaliteit van de installatie van zonnestroomsystemen omhoog gaat en daarmee de verzekerbaarheid toeneemt.” Volgens Wiebes is nu al een verbetering merkbaar in de kwaliteit van nieuwe zonnestroominstallaties.

Eerder melden verhoogt de verzekerbaarheid

Met verzekeraars is afgesproken dat partijen er actief aan gaan werken om klanten, makelaars en adviseurs bewust te maken van de noodzaak om de verzekeraar in een vroeg stadium te betrekken als er zonnepanelen aangeschaft worden. Wiebes praat ook met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om als verzekeringsbranche collectief afspraken te maken over minimale preventie-eisen.

Lees meer: Brandgevaar door zonnepanelen: verzekeraars stellen eisen aan installatie

Omgevingsschade door brand is nieuw risico bij verzekeren zonnepanelen

Met het Verbond heeft de minister ook gesproken over het verzekeren tegen de schade door asdeeltjes en het glas van de zonnepanelen, die na een brand vaak worden verspreid over de omgeving. “Omgevingsschade na een brand met zonnepanelen is een nieuw element. Opruimingskosten zijn zakelijk vaak niet, dan wel beperkt, meeverzekerd op de brandpolis. Verzekerden kunnen hiervoor een aparte verzekering of extra dekking afsluiten. In dit kader is het Verbond van Verzekeraars een onderzoek gestart naar mogelijkheden voor eenduidige opruimingsmethoden, bijvoorbeeld met hulp van Stichting Salvage”, laat Wiebes weten. De risico’s op omgevingsschade bij brand zijn nog niet helder en worden op dit moment ook onderzocht.

Verzekerbaarheid staat verduurzaming niet in de weg

De minister vindt niet dat problemen met de verzekerbaarheid de verduurzaming van de gebouwde omgeving hindert. “Het merendeel van de projecten is goed verzekerbaar. Voor commerciële en andere grote daken is er een gestage verbetering gaande als het gaat om de installatiekwaliteit. Hierbij helpt het wanneer initiatiefnemers vooraf in gesprek treden met hun verzekeraar zodat er voor beide partijen helderheid bestaat over mogelijke risico’s. Voor zover bekend beperkt de problematiek rondom de verzekerbaarheid van zonnestroominstallaties zich tot de (groot)zakelijke markt.” Wiebes noemt het een beperkt risico waar door alle betrokken partijen hard aan wordt gewerkt. “Ik vind het in dezen daarbij niet wenselijk dat de overheid de rol van marktpartijen overneemt en zie op dit moment geen noodzaak voor overheidsingrijpen.”

Lees meer: Ondernemer, voorkom dat u de stekker uit uw zonnepanelen moet trekken! Vraag uw adviseur

Wilt u zonnepanelen op uw bedrijfspand plaatsen of verzekeren?

Bij Veldhuis Advies hebben we veel expertise in huis en onze adviseurs denken ook met u mee over brandpreventie en het verzekeren van uw zonnepanelen. Neem contact met ons op via [email protected] of bel 0578-699789. We helpen u graag.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven