• Persoonlijk advies
 • Alle kennis in huis
 • Complete oplossingen
 • Volledig ontzorgd
 • klantwaardering 9,1
Kwaliteit, dienstverlening en beloning

Veldhuis Advies denkt in mogelijkheden en alternatieve oplossingen

Kwaliteit voorop

Bij Veldhuis Advies geven we advies op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioenen en werknemersregelingen. Dat doen we met professionele medewerkers die eerlijk advies geven en graag klanten willen helpen. Wij streven naar tevreden klanten. Professionaliteit en deskundigheid zijn daarin erg belangrijk. Daarom investeren wij in de ontwikkeling van onze medewerkers. Al onze adviseurs zijn permanent actueel en extern gecertificeerd. Op deze pagina leest u welke eisen wij stellen aan onze dienstverlening.

De activiteiten van Veldhuis Advies zijn gesplitst in twee bedrijven, met ieder zijn eigen specialiteiten.

Veldhuis Adviesgroep B.V. is gespecialiseerd in schade- en inkomensverzekeringen voor bedrijven, ondernemers en werkgevers. En daarnaast ook schade- en uitvaartverzekeringen voor particulieren. Hieronder valt ook het afhandelen van uw schade.

Veldhuis Advies B.V. is gespecialiseerd in financieel advies over uw  (privé) inkomen en vermogen. Hieronder valt ook het advies op het gebied van hypotheken, pensioenen, arbeidsongeschiktheid en levensverzekeringen. En daarnaast ook pensioenadvies voor bedrijven en pensioencommunicatie richting hun werknemers.

 

Toezicht door Autoriteit Financiële Markten

Beide bedrijven staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

 • De AFM heeft Veldhuis Adviesgroep B.V. een vergunning gegeven voor het adviseren en bemiddelen op de volgende gebieden: schadeverzekeringen particulier, schadeverzekeringen zakelijk, inkomensverzekeringen, vermogen en zorgverzekeringen

  Veldhuis Adviesgroep is ingeschreven in het register voor financieel dienstverleners onder nummer 12017573.

 • De AFM heeft Veldhuis Advies B.V. een vergunning gegeven voor het adviseren en bemiddelen op de volgende gebieden: betaalrekeningen, consumptief krediet, deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen, elektronisch geld, hypothecair krediet, inkomensverzekeringen, pensioenverzekeringen, premiepensioenvorderingen, spaarrekeningen en vermogen.

  Veldhuis Advies B.V. is ingeschreven in het register voor financieel dienstverleners onder nummer 12048363.

Registratie is een wettelijke verplichting. Het register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl).

Branchevereniging Adfiz

Veldhuis Advies is lid van Adfiz. Adfiz staat voor Adviseurs in Financiële Zekerheid en is de grootste branchevereniging voor onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland. Samen met haar leden maakt Adfiz zich sterk voor laagdrempelige en betaalbare toegang tot onafhankelijk en betrouwbaar advies. 

Financieel dienstverleners die lid zijn van Adfiz willen zich kwalitatief onderscheiden. Zij kiezen er met hun lidmaatschap actief en vrijwillig voor te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die hen onderscheidend maken in de markt en die de klant meer zekerheid geeft. Zo onderschrijft Veldhuis Advies als lid van Adfiz de Adfiz-Code van onafhankelijk advies en de Adfiz Integriteitscode.

Samenwerking NLG groep

 

Veldhuis Advies is aangesloten bij NLG groep, een samenwerkingsverband van 6 regionale advieskantoren in Nederland. Door deze samenwerking kunnen we expertise delen, efficiënter inkopen en interessante proposities ontwikkelen voor onze klanten.

NLG groep ontwikkelt voornamelijk werkgeversdiensten zoals  Schade- en Inkomensverzekeringen in volmacht, Pensioen administratie, HRM en ARBO dienstverlening.

Andere kwaliteitskeurmerken

Naast het lidmaatschap van Adfiz is ons kantoor ook aangesloten bij:

 • Stichting Assurantie Registratie (SAR)
 • Erkenningsregeling Registermakelaar in Assurantiën (RMiA)
 • Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI)
 • Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP)
 • Federatie Financieel Planners (FFP)
 • Stichting Erkend Financieel adviseur (SEH)
 • Financieel Adviseur Duurzaam Wonen

Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij organisaties die van hun leden een bepaalde kwaliteitsnorm eisen. Deze norm geldt zowel voor het advies, als voor de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden. Onze medewerkers bekwamen zich in hun vak via permanente educatie.

 

 

 

 

 

 

Verzekeringen in volmacht

Veldhuis Advies kan in volledige vrijheid de producten van een groot aantal verzekeraars en banken adviseren. Bij de selectie van partijen bij wie wij producten voor onze klanten inkopen, laten wij ons leiden door de kwaliteit van de product- en polisvoorwaarden enerzijds en de premie en kosten anderzijds. Maar ook letten wij op de wijze waarop en de snelheid waarmee de verzekeraar schades afwikkelt en (polis)aanvragen of mutaties verwerkt.

Veldhuis Advies werkt intensief samen met NLG Verzekeringen. NLG Verzekeringen heeft van verschillende grote verzekeraars een volmacht verkregen. Dat wil zeggen dat NLG Verzekeringen zelf bevoegd is nieuwe schade- en inkomensverzekeringen te accepteren, polissen op te maken en schades te behandelen, namens de betreffende verzekeraar. Door de samenwerking kunnen we effectiever werken en bovendien zijn wij hierdoor in staat maatwerk te leveren aan onze klanten.

Samen met NLG Verzekeringen zijn er pakketten ontwikkeld voor zowel privé, als zakelijke verzekeringen. Alle producten en diensten komen zo op één overzichtelijke polis. Deze pakketten kenmerken zich door excellente voorwaarden tegen een concurrerende prijs. 

Indien wij een advies geven over een af te sluiten verzekering of andere financiële dienst dan kiezen wij om bovengenoemde redenen bij voorkeur voor de producten van één van de verzekeraars waarvoor NLG Verzekeringen als gevolmachtigde optreedt. Voorop staat echter altijd dat de geadviseerde producten aansluiten bij uw wensen. 

Waar betaalt u voor?

De financiële vergoeding van ons advies is per product afhankelijk.

Premieafhankelijke vergoeding bij meeste schadeverzekeringen

Bij schadeverzekeringen, met uitzondering van individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, is onze beloning doorgaans onderdeel van de prijs van het product. De verzekeraar verleent ons een premieafhankelijke vergoeding. Als u de premie voor de verzekering heeft betaald, dan heeft u ook betaald voor onze dienstverlening, tenzij wij vooraf samen iets anders hebben afgesproken.

Vaste vergoeding bij privé verzekeringen in volmacht

In onze particuliere pakketpolis, het NLG privé pakket, zijn wij afgestapt van deze vorm van vergoeding. Dit betekent dat wij voor dit verzekeringspakket een vaste vergoeding ontvangen die afhankelijk is van de soort verzekering die u afsluit, ongeacht de hoogte van de premie voor die verzekering. Deze beloning zorgt er voor dat wij u doorlopend van dienst kunnen zijn met onafhankelijk advies, bij schadebehandeling en wijzigingen.

In onze dienstenwijzer kunt u hier meer over lezen. Zo weet u waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten.

Directe beloning bij levensverzekeringen, hypotheken en pensioenen

Bij levensverzekeringen, hypotheken, pensioenen en lijfrentes, betalingsbeschermers, overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen, individuele inkomensverzekeringen en beleggingsrekeningen zijn de kosten van onze dienstverlening nooit onderdeel van de prijs van het product. Voor deze producten kunt u bij ons kiezen uit verschillende vormen van directe beloning. Daarbij is bij ons het eerste uur altijd bedoeld om geheel vrijblijvend te kijken waarvoor u ons heeft benaderd en wat wij voor u kunnen betekenen. Na afloop kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten. Het aantal uren dat aan het advies is te besteden is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen en de complexheid van het advies. Voorafgaand aan het adviestraject maken wij voor u een inschatting van de kosten die wij in rekening zullen brengen.

Kosten voor financieel advies

In het dienstverleningsdocument (DVD) vindt u een overzicht van de kosten die een financiële dienstverlener of adviseur voor financieel advies vraagt en een beschrijving van de werkzaamheden. Elke adviseur werkt met een standaard sjabloon voor het dienstverleningsdocument. Hierdoor ziet deze er bij elke adviseur of financieel dienstverlener hetzelfde uit. Zo kunt u financieel dienstverleners makkelijker met elkaar vergelijken.

Ieder dienstverleningsdocument gaat uit van vijf stappen van financiële dienstverlening. Deze stappen geven op hoofdlijnen het proces weer dat u met een financieel dienstverlener kunt doorlopen en welke werkzaamheden de dienstverlener per stap voor u verricht. Bij de eerste stap verdiept hij zich in uw financiële situatie en bij de laatste stap komen de werkzaamheden aan de orde die hij al dan niet kan uitvoeren ná het sluiten van het product. Ook bevat het dienstverleningsdocument een schatting van de prijs voor de werkzaamheden. De prijs is een gemiddelde of een indicatie. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Afhankelijk van de adviesvraag zijn er vier verschillende varianten. De dienstverleningsdocumenten van Veldhuis Advies kunt u hierboven downloaden.

Scroll naar boven