• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1
Voor uw werknemers

Inkomensaanvullingen

Is uw werknemer 2 jaar ziek en daarna nog niet volledig hersteld? Dan kan uw werknemer aanspraak maken op een WIA-uitkering. Meestal is deze uitkering een stuk lager dan het laatstverdiende salaris van uw werknemer, waardoor er een groot inkomensverschil ontstaat. U kunt uw werknemer hiertegen verzekeren door middel van een hiaatverzekering of een WIA-Excedentverzekering.

Collectieve arbeidsongeschiktheid en inkomensaanvullingen

De Wet voor werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is bedoeld voor werknemers die langdurig geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Is uw werknemer 2 jaar ziek en daarna nog niet (volledig) hersteld? Dan stopt uw loondoorbetalingsplicht en kunt u ervoor kiezen het dienstverband van uw werknemer geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Uw werknemer ontvangt kort voor de ziekteperiode van 2 jaar een uitnodiging van het UWV voor de WIA-keuring. Daarmee beoordeelt het UWV niet alleen in welke mate uw werknemer arbeidsongeschikt is, maar ook of en welke werkzaamheden uw werknemer nog wel zou kunnen uitvoeren. Afhankelijk daarvan kan uw werknemer aanspraak maken op een WIA-uitkering. Een WIA-uitkering kent twee varianten: een IVA-uitkering of een WGA-uitkering.

Advies nodig?

Benieuwd naar de kosten voor een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw bedrijf? We zoeken het graag voor u uit! Neem contact met ons op via telefoon of mail.

IVA-uitkering

De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) is bedoeld voor werknemers die na 2 jaar ziekte voor minimaal 80% arbeidsongeschikt zijn en waarbij er geen verwachting op herstel bestaat. De IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende salaris* en stopt wanneer de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

*Mits het laatstverdiende salaris niet hoger is dan de jaarlijks vastgestelde WIA-loongrens. Alles boven deze loongrens wordt niet meegerekend in de berekening van de uitkering

WGA-uitkering

De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) is bedoeld voor werknemers die na 2 jaar ziekte nog voor minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Ook werknemers die bijna volledig arbeidsongeschikt zijn, maar waarbij nog wel herstel mogelijk is, komen voor een WGA-uitkering in aanmerking. Afhankelijk van de duur van de arbeidsongeschiktheid, bestaat ook de WGA-uitkering uit twee fasen:

  1. WGA-loongerelateerde uitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het ziektepercentage en het laatstverdiende salaris van uw werknemer. De WGA-loongerelateerde uitkering duurt maximaal 24 maanden.
  2. WGA-vervolguitkering. Na maximaal 24 maanden gaat de WGA-loongerelateerde uitkering over in de WGA-vervolguitkering. Deze vult een deel van het laatstverdiende salaris van uw werknemer aan, maar is lager dan de WGA-loongerelateerde uitkering. Verkrijgt uw werknemer in deze periode minder inkomsten uit salaris dan volgens de WIA-keuring mogelijk is? Dan wordt de WGA-vervolguitkering niet langer gebaseerd op het laatstverdiende salaris, maar op het minimumloon. De WGA-vervolguitkering duurt maximaal tot de AOW-leeftijd is bereikt.

Hiaatverzekering: verzekeren tegen de financiële (vrije) val

Vaak is het verschil tussen de WGA-loongerelateerde uitkering en de WGA-vervolguitkering zo groot dat er een enorm gat (hiaat) valt in de inkomsten van uw werknemer. Soms is dat gat zelfs zo groot dat uw werknemer in financiële problemen raakt.

Voor die situatie bestaat er de WGA-hiaatverzekering, ook wel de inkomensaanvulverzekering genoemd. Uw werknemers ontvangen dan bij langdurige (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid een aanvulling op de WGA-vervolguitkering. Zo verzacht u de terugval in inkomsten.

Hiaat-uitgebreid verzekering

De hiaat-uitgebreid verzekering biedt al tijdens de WGA-loongerelateerde fase een inkomensaanvulling. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de door u gekozen dekking. Ook de duur van de uitkering verschilt per verzekeraar. Meestal duurt een hiaat-uitgebreid verzekering tot uw werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, maar sommige verzekeraars hanteren een vaste eindleeftijd van bijvoorbeeld 67, 68 of 70 jaar.

WIA-Excedent

Het UWV betaalt de loongerelateerde WGA-uitkering van uw werknemer, voor zover het laatstverdiende salaris niet hoger was dan € 66.956,- bruto per jaar. Dit bedrag wordt ook wel de WIA-loongrens genoemd en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Verdiende uw werknemer meer dan de WIA-loongrens? Dan is het verschil tussen het laatstverdiende salaris en de IVA- of WGA-uitkering nog groter.  

U kunt uw werknemers hiertegen beschermen met de WIA-Excedentverzekering. Deze verzekering biedt een aanvullende dekking voor het salarisdeel boven de WIA-loongrens en zorgt ervoor dat het verschil in inkomsten zoveel mogelijk beperkt blijft

Goed werkgeverschap

Goede werknemers zijn u dierbaar. Zij werken iedere dag aan een mooie toekomst binnen en voor uw bedrijf. Natuurlijk wilt u uw goede werknemers het liefst zo lang mogelijk behouden en daarom kunt u, naast o.a. het salaris, de uitdaging en de waardering die u hen biedt, ook werken aan een mooie combinatie van ‘employee benefits’. Dit zijn extra voordelen die u uw werknemers kunt bieden die u een aantrekkelijke werkgever maken, ook voor sollicitanten. Wij helpen u graag bij de invulling van goed werkgeverschap, bijvoorbeeld met behulp van een collectieve ongevallenverzekering, al dan niet in combinatie met een goede pensioenregeling.

Even sparren?

Wij zijn Veldhuis Advies, de grootste organisatie in financieel advies in de regio. Iedere situatie is uniek, daarom voorzien we u altijd van advies op maat. Vrijblijvend uw situatie bespreken? We helpen u graag.

Scroll naar boven