• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1
Zo belangrijk is uw pensioen

Nieuw op de loonstrook: pensioenalert!

Het gebeurt steeds minder vaak dat werknemers geen pensioen opbouwen via hun werkgever. Voor ongeveer één op de tien werknemers geldt nog dat zij geen pensioen opbouwen via hun werkgever. Voor die werkgevers geldt straks dat zij dit duidelijk op de loonstrook van de werknemer moeten vermelden. De verwachting is dat werknemers zich hierdoor bewuster worden van de financiële risico’s die zij lopen door geen pensioen op te bouwen en hierdoor sneller in gesprek zullen gaan met een adviseur over het opbouwen van een pensioen. Ook werkgevers moeten op deze manier geprikkeld raken om hun werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Deze melding komt ook in beeld als u inlogt op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nieuw op de loonstrook: pensioenalert!

Vermelding in vacaturetekst

Dit besluit is het gevolg van een van de aangenomen amendementen bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen in de Tweede Kamer.

Naast bestaande werkgevers, is er ook aandacht voor aspirant werknemers die solliciteren bij een werkgever die geen pensioenopbouw biedt. Zij moeten hier in de vacature al op worden gewezen. Ook hebben werkgeversorganisaties een oproep gedaan aan de groep grootste vacaturewebsites om het onderwerp pensioen een standaard onderdeel van een vacaturetekst te laten zijn.

Pensioen opbouwen via de werkgever: hoe zit dat?

Iedere maand betaalt een werkgever pensioenpremie aan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar. Afhankelijk van de cao of het arbeidscontract van de werknemer, betaalt die ook een eigen bijdrage. Dit bedrag is altijd terug te vinden op de loonstrook. De uitbetaling van het opgebouwde tegoed, begint doorgaans op de pensioendatum van de werknemer.

Iedere werkgever die onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt, moet zijn werknemers aanmelden voor deelname bij het voor hun van toepassing zijnde pensioenfonds Dit geldt ook als hierover afspraken zijn gemaakt in de cao. In alle andere gevallen zijn werkgevers niet verplicht hun werknemers een pensioenregeling aan te bieden. De overgrote meerderheid doet dit, uit goed werkgeverschap, wel.

Alternatieven om pensioen op te bouwen

Er zijn ook andere manieren om (aanvullend)pensioen op te bouwen. Bijvoorbeeld als u ZZP’er bent of als er, ondanks een pensioenregeling bij de werkgever, toch sprake is van een dreigend pensioengat. Daarover schreven wij eerder deze blog. 

Goed werkgeverschap

Bij Veldhuis Advies adviseren wij u niet alleen graag over uw pensioen, maar vinden we het ook extra belangrijk dat onze eigen medewerkers op een fijne manier hun pensioendatum halen én er daarna ook van kunnen genieten. Daarom bieden wij onze medewerkers een (premievrije) pensioenregeling aan. Omdat de pensioenregeling een aantal keuzeonderdelen heeft, helpen wij daarnaast onze medewerkers middels een pensioen- en portalactivatiegesprek met het maken van de juiste keuzes.

Generatiepact

Om van je pensioen te kunnen genieten, moet je je pensioendatum op een prettige manier kunnen behalen. Hoe je dat doet, verschilt per persoon. Waar de een er niet aan moet denken om eerder te stoppen met werken, heeft een ander moeite om tot de AOW-leeftijd energiek en geconcentreerd te blijven. Daarom maken wij sinds een aantal jaar gebruik van een generatiepact. Dit is een regeling die onze medewerkers, onder bepaalde voorwaarden, in staat stelt om 5 jaar voor het behalen van de AOW-gerechtigde leeftijd minder uren te gaan werken of een minder belastende functie te bekleden. De achteruitgang in salaris en pensioenopbouw wordt daarbij beperkt. Zo kun je op een goede manier je pensioendatum halen én daarna ook nog van de oude dag genieten.

Meer informatie

Pensioen is heel persoonlijk en er kunnen veel redenen zijn om geen pensioen op te bouwen. Toch is het vaak verstandig dit wel te doen of te onderzoeken of dit op een andere manier voor u mogelijk is. Overweegt u dit te doen of kunt u hier hulp en advies bij gebruiken? Wij denken graag met u mee. Neem contact met ons op via [email protected] of bel naar 0578-211000.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven